Zdravotnické nakladatelství Galén

Na Popelce 3144/10a, 150 00 Praha 5, tel. 257 326 178, http://www.galen.cz


Katalog - Detail knihy

obálka

Termina 2000

Sborník příspěvků z II. konference 1996 a III. konferernce 2000

Vydavatel
Galén
ISBN
807262105X
Počet stran
320
Formát
155x225 mm, brožované, černobíle
Vydání
první, 2001
Cena
199 Kč
Specializace
Slovníky, lexikony; MEDICÍNA
VYPRODÁNO

Česká jazykověda XX. století přispěla do světové pokladnice lingvistiky významným podílem. Vyslovíme-li název Pražský lingvistický kroužek, vybaví se nám počet známých jmen vědců, které právem řadíme mezi klasiky, neboť z jejich díla dodnes čerpáme podněty. Na přelomu dvacátých a třicátých let minulého století totiž tvůrčím způsobem aplikovali základní výsledky bádání švýcarských, francouzských, dánských, ruských a amerických kolegů a vytvořili model Pražské školy, charakterizované funkčním a strukturálním přístupem k jazyku. Hledali mimo jiné odpověď na otázky:

1. K čemu slouží, jakou funkci plní konkrétní jazykový prostředek

2. Jak reaguje jazykový systém na takové funkční poslání

Hlásíce se k odkazu této školy, pokoušíme se v posledních deseti letech zkoumat onu stylovou oblast, jež se vyznačuje výraznou dynamikou růstu, obohacováním slovníku, přesahy do dalších stylových polí - tedy oblast odborného stylu a jím podmíněné terminologie.

V tomto svazku předkládáme záznamy dvou setkání odborníků v Liberci, jimiž navázali na slibný počátek nové tradice v roce 1994. Odborný styl - zejména vlivem obrovského rozvoje vědy a techniky v druhé polovině minulého století - je oblastí nesmírně důležitou, zasluhující badatelskou péči a publikaci.

Naše nevelké bohemistické pracoviště na Pedagogické fakultě Technické univerzity v Liberci se snaží touto cestou přispět k plnění takového badatelského úkolu. Další konference, v pořadí čtvrtá TERMINA, se připravuje na září roku 2002. Budeme rádi, pomůžete-li nám svými připomínkami a náměty.

doc. PhDr. Milan Žemlička

Technická univerzita v Liberci, Fakulta pedagogická, katedra českého jazyka a literatury


ZPĚT na seznam knih